Patronat360-v2

Nowy model licencyjny Patronat360

Program Patronat360 z dnia na dzień zbliża się do swojej premiery wskutek nieustannych prac. Ostatnio postanowiliśmy się zająć kwestiami związanymi z licencjonowaniem programu i w związku z tym wprowadzamy pewne istotne zmiany, którymi chcemy się z Wami podzielić.

Zanim zaczniemy…

Omawiane poniżej zmiany dotyczą tylko i wyłącznie programu Patronat360. Model licencjonowania programu Patronat nie ulega zmianie.

Co zostanie zmienione w porównaniu do programu Patronat?

Obecnie program Patronat można zakupić w formie licencji wieczystej do której co roku należy dokupić nadzór autorski aby móc aktualizować program i uzyskiwać pomoc techniczną. Program Patronat360 będzie obsługiwał tylko i wyłącznie model subskrypcyjny, co będzie miało wpływ na wiele kwestii związanych z użytkowaniem programu.

Na czym polega model subskrypcyjny?

Model subskrypcyjny przyjęty w programie Patronat360 przede wszystkim będzie nakładał ograniczenie czasowe. Jeśli zostanie zakupiona subskrypcja na okres roku to będzie można korzystać z funkcjonalności programu tylko i wyłącznie przez ten okres, o ile subskrypcja nie zostanie przedłużona. Kolejne wprowadzane ograniczenie będzie dotyczyć liczby stanowisk – program będzie można aktywować tylko i wyłącznie na wskazanej liczbie urządzeń.

Jakie będą ceny za subskrypcje programu Patronat360?

Obecnie nie możemy podać dokładnych cen za subskrypcje programu Patronat360. Na ten moment możemy zapewnić, że wersja Standard programu Patronat360 będzie dostępna w identycznych cenach co program Patronat. Warto zaznaczyć, że przedłużenie subskrypcji niezależnie od posiadanej wersji programu będzie tańsze w porównaniu do zakupu zupełnie nowej. Oprócz tego liczba stanowisk na których będzie używany program nie będzie wpływać na cenę zakupu subskrypcji lub jej przedłużenia.

Czy wykorzystanie limitu stanowisk będzie skutkowało dodatkowymi kosztami?

Jeśli limit stanowisk zostanie wyczerpany konieczne będzie zgłoszenie się do pomocy technicznej w celu jego bezpłatnego zwiększenia.

Czy przejście na program Patronat360 z programu Patronat będzie wiązało się z zakupem subskrypcji?

Jeśli stacja posiada zakupiony nadzór autorski dla programu Patronat to ma ona prawo do bezpłatnej migracji do programu Patronat360 w wersji Standard. Czas trwania subskrypcji będzie wtedy adekwatny do czasu trwania nadzoru autorskiego. W przypadku chęci ulepszenia wersji programu Patronat360 do wersji Pro będzie można dokonać bezpłatnej zmiany, która spowoduje skrócenie czasu subskrypcji o różnicę cenową pomiędzy wariantami dla pozostałego jej okresu. Po takiej zmianie konieczne będzie przedłużanie subskrypcji dla wersji Pro programu Patronat360.

Czy będzie możliwość powrotu z wersji Pro do wersji Standard programu Patronat360?

Będzie możliwa bezpłatna zmiana wariantu subskrypcji programu Patronat360 z Pro na Standard, która będzie skutkowała wydłużeniem czasu subskrypcji o różnicę cenową pomiędzy wariantami dla pozostałego okresu ważności subskrypcji. Potem należy przedłużać subskrypcję dla wersji Standard programu Patronat360.

Co z programem Patronat jeśli przejdę na program Patronat360?

Jeśli posiadasz program Patronat i dokonasz migracji do programu Patronat360 to nadal możesz korzystać z programu Patronat, ponieważ nie utracisz zakupionej licencji, a subskrypcja programu Patronat360 uprawnia Cię do nadzoru autorskiego dla programu Patronat przez cały okres jej trwania.

Co jeśli stacja objęta jest Patronatem ITS i chce korzystać z programu Patronat360?

Patronat360 dla stacji objętych Patronatem ITS jest dostępny całkowicie bezpłatnie w specjalnie przygotowanej wersji Ultimate przez cały okres trwania Patronatu ITS.

Możliwość komentowania została wyłączona.